Hôm nay:    
 

 
 

New Page 1

HỒ SƠ XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG

 

I.    Điều kiện xét cấp giấy phép xây dựng:

-     Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố;

-     Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử-văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật;

-     Các công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử-văn hóa phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường;

-     Công trình sửa chữa, cải tạo không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đến các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ;

-     Bảo đảm khoảng cách theo quy định đối với công trình vệ sinh, kho chứa hóa chất độc hại, các công trình khác có khả năng gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến người sử dụng ở các công trình liền kề xung quanh;

-     Khi xây dựng, cải tạo các đường phố phải xây dựng hệ thống tuy nen ngầm để lắp đặt đồng bộ hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; cốt xây dựng mặt đường phải tuân thủ theo cốt xây dựng của quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị;

-     Đối với công trình nhà cao tầng cấp đặc biệt, cấp I phải có thiết kế tầng hầm, trừ các trường hợp khác có yêu cầu riêng về thiết kế tầng hầm;

 

II.   Các công trình phải xin cấp giấy phép xây dựng:

Tất cả các công trình xây dựng trước khi khởi công phải có giấy phép xây dựng - trừ các công trình sau:

a) Công trình thuộc bí mật Nhà nước.

b) Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp.

            c) Công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính.

d) Công trình xây dựng theo tuyến không đi qua đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt.

            e) Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, trừ công trình chỉ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Tuy nhiên, trước khi khởi công xây dựng công trình chủ đầu tư phải gửi kết quả thẩm định thiết kế cơ sở cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng để theo dõi, quản lý.

f) Công trình xây dựng thuộc dự án khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

            g) Các công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình.

 

 

            h) Công trình hạ tầng kỹ thuật (bao gồm các công trình: nhà máy xử lý rác thải, bãi chôn lấp rác, cấp nước, thoát nước, đường, kênh, mương, …) có tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng thuộc các xã vùng sâu, vùng xa không nằm trong các khu vực bảo tồn di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hoá.

i) Nhà ở riêng lẻ tại vùng sâu, vùng xa không thuộc đô thị, không thuộc điểm dân cư tập trung; nhà ở riêng lẻ tại các điểm dân cư nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt.

 

III. Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng

A - Công trình xây dựng mới :

1.   Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo mẫu do chủ đầu tư đứng tên, tùy theo loại công trình xin cấp giấy phép xây dựng mà áp dụng (đối với nhà ở, mẫu đơn phải được UBND địa phương xác nhận): 2 bản chính

- Theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ, gồm: Phụ lục IV (mẫu 1) sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị; Phụ lục V sử dụng cho nhà ở nông thôn.

- Theo mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ sử dụng cho công trình đường dây ngầm, đường ống ngầm, hào và cống, bể kỹ thuật.

2.   Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai có công chứng. Số lượng: 02 bộ - bao gồm :

- Quyết định giao đất, cho thuê đất.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà

- Bản trích lục bản đồ địa chính khu đất hoặc trích đo trên thực địa sơ đồ ranh giới lô đất (có công chứng).

3.   Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình: 03 bộ

ü      Đối với nhà ở riêng lẻ trong đô thị; công trình công nghiệp, dân dụng, công cộng; công trình tôn giáo; công trình của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, bản vẽ thiết kế xin phép xây dựng bao gồm các thành phần sau:

- Mặt bằng công trình trên lô đất, tỷ lệ 1/200 - 1/500, kèm theo họa đồ vị trí công trình có thể hiện số lô, ranh thửa đất và ranh lộ giới.

- Mặt bằng các tầng, mặt bằng mái, mặt đứng và mặt cắt điển hình công trình, tỷ lệ 1/100.

- Mặt bằng móng, sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, nước thải, tỷ lệ 1/100 – 1/200.

- Sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước.

ü      Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng, bản vẽ thiết kế xin phép xây dựng bao gồm các thành phần sau:

- Sơ đồ vị trí công trình;

- Tổng mặt bằng công trình, tỷ lệ 1/200 hoặc tỷ lệ 1/500;

- Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt điển hình của công trình, tỷ lệ 1/50 hoặc tỷ lệ 1/100;

- Mặt bằng móng, tỷ lệ 1/100 hoặc tỷ lệ 1/200.

 

B – Đăng ký xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở:

Việc đăng ký xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình theo quy định ngoài các hồ sơ trên, chủ đầu tư phải bổ sung thêm các giấy tờ sau:

-     Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật.

 

-    Ảnh chụp hiện trạng công trình cũ.

-    Các bản vẽ thể hiện được hiện trạng mặt bằng, mặt cắt các tầng, mặt đứng và biện  pháp phá dỡ (nếu có).

v     Lưu ý:

-         Trường hợp xây dựng nâng tầng phải có hồ sơ khảo sát hiện trạng móng, xác định công trình đủ điều kiện nâng tầng, hoặc biện pháp gia cố của tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân.

-         Đối với nhà thuê: hợp đồng thuê nhà theo quy định của pháp luật và văn bản chấp thuận việc xây dựng của chủ sở hữu nhà;

-     Đối với trường hợp xây dựng, sửa chữa nhà là tài sản thế chấp: phải có sự đồng ý của bên nhận thế chấp theo quy định của pháp luật

 

C – Xây dựng tạm có thời hạn:

Việc xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã công bố qui hoạch xây dựng được duyệt nhưng chưa thực hiện thì chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn theo thời hạn thực hiện qui hoạch. Thành phần hồ sơ  xin cấp giấy phép xây dựng tạm như sau:

1.      Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm theo mẫu Phụ lục IV (mẫu 2) ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;

2.      Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất …

3.      Giấy cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng theo mẫu..

4.      Bản vẽ thiết kế xin cấp giấy phép xây dựng tạm (03 bộ bản chính), gồm các thành phần sau:

- Tổng mặt bằng công trình trên lô đất, tỷ lệ 1/200 hoặc tỷ lệ 1/500; kèm theo họa đồ hiện trạng vị trí công trình có thể hiện số lô, ranh thửa đất và ranh lộ giới;

- Mặt bằng các tầng, mặt đứng và mặt cắt điển hình của công trình, tỷ lệ 1/100 hoặc tỷ lệ 1/200;

- Mặt bằng móng công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, tỷ lệ 1/100 hoặc tỷ lệ 1/200.

               - Bản vẽ hiện trạng công trình cũ (nếu có công trình hiện hữu).

 

VI. Điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng:

1.   Khi có nhu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình khác với nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp, chủ đầu tư phải xin điều chỉnh giấy phép xây dựng trước khi thi công xây dựng công trình theo nội dung điều chỉnh. Hoặc trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng mà công trình chưa khởi công thì người xin cấp giấy phép xây dựng phải xin gia hạn giấy phép xây dựng.

   2. Hồ sơ xin điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng bao gồm:

a) Đơn xin điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng;

b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

c) Bản vẽ thiết kế điều chỉnh (trong trường hợp xin điều chỉnh giấy phép).

3.   Thời gian xem xét điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng là cơ quan gia hạn giấy phép xây dựng.

 

 

V.         Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng và thời gian trả hồ sơ:

-         Hồ sơ XPXD sẽ được Công ty tiếp nhận và được nộp vào Sở Xây dựng hoặc Phòng quản lý đô thị quận (tùy theo quy mô công trình)

-         Thời gian lập hồ sơ XPXD là 2 ngày.

-         Thời gian XPXD là 3 tuần.

 

VI.     Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng:

-         Nhà ở riêng lẻ của nhân dân: 50.000 đồng/giấy phép

-         Đối với các công trình dự án: 100.000 đồng/giấy phép 

-         Mức thu gia hạn giấy phép xây dựng: 10.000 đồng/giấy phép

 


 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  


 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 1

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị)

 

Xây dựng mới

 

Cải tạo sửa chữa

 

 

Kính gửi:       - ...............................................................................2

1. Tên chủ đầu tư:3...................................................................................................................

hoặc tên người đại diện hoặc được ủy quyền theo pháp luật:.......................................................

CMND số........................... do............................ cấp            Ngày cấp:..........................................

Địa chỉ thường trú:4

- Số nhà:........................................................... Đường:...................................................................

Phường (xã, thị trấn):...................................... Quận (huyện):........................................................

- Số điện thoại:................................................

2. Địa điểm xây dựng:

- Số nhà:........................................................... Đường: ..................................................................

Phường (xã, thị trấn):......................................Quận (huyện):.............................................

- Thuộc lô, thửa đất số:5................................. tờ bản đồ:6.......................................................

3. Giấy về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất:7

...........................................................................................................................................................            

4.Nội dung xin phép xây dựng:

- Loại công trình:8............................................................................................................................

- Quy mô (theo bản vẽ xin phép xây dựng)

5. Cá nhân/ tổ chức tư vấn thiết kế (KTS, KS/ Công ty):..........................................................

...........................................................................................................................................................

- Địa chỉ:...........................................................................................................................................

- Số điện thoại:.................................................................................................................................

- Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty (hoặc chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng) số:  do       cấp

6. Thời gian hoàn thành công trình: dự kiến là .......... tháng kể từ ngày khởi công xây dựng.

Tôi cam kết thực hiện đúng nội dung giấy phép xây dựng được cấp và thiết kế được duyệt đính kèm giấy phép, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

                                                                 Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng..... năm..........

            Xác nhận của                                                                Chủ đầu tư

UBND phường (xã, thị trấn)                                                    (Ký tên)9

      (Ký tên – đóng dấu)10

 

 

 

 

 


 

1 Mẫu này dùng cho mọi đối tượng gởi cơ quan cấp giấy phép xây dựng để xin phép xây dựng.

2 Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo phân cấp: Sở Xây dựng, UBND quận - huyện hoặc Ban Quản lý đầu tư các khu đô thị mới, khu công nghiệp, chế xuất thành phố, khu công nghệ cao, UBND phường-xã-thị trấn quy định tại các Điều 12, 13, 14, 15 của Quy định này.

3 Họ và tên của chủ đầu tư, hoặc tên người đại diện, người được ủy quyền theo pháp luật. Nếu là doanh nghiệp thì ghi tên doanh nghiệp và tên người đại diện doanh nghiệp theo pháp luật.

4 Địa chỉ thường trú của chủ đầu tư; nếu là doanh nghiệp thì ghi địa chỉ của doanh nghiệp.

5, 6 Ghi theo số liệu đo đạc của bản đồ địa chính (nếu có) hoặc số liệu trong giấy về quyền sở hữu nhà, sử dụng đất.

7 Các loại giấy tờ về quyền sở hữu nhà, sử dụng đất quy định tại Điều 7 của Quy định này.

8 Loại công trình: nhà ở riêng lẻ; nhà xưởng; nhà thờ, chùa; văn phòng; chung cư; trường học; bảng quảng cáo v.v…

9 Đóng dấu nếu là doanh nghiệp.

10 Xác nhận của UBND phường-xã-thị trấn (nơi thường trú) về chữ ký của chủ đầu tư; nếu là doanh nghiệp đã đóng dấu tại đơn thì không cần xác nhận của UBND phường-xã-thị trấn.


 

 

 

 

Mẫu 2 - Phụ lục IV (Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02  năm 2009 của Chính phủ)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM

 

Kính gửi: .................................................................

 

1. Tên chủ đầu tư:...........................................................................................................................

- Người đại diện:......................................................... Chức vụ:...............................................

- Địa chỉ liên hệ:.........................................................................................................................

- Số nhà:  ................................................................Đường.........................................................

- Phường (xã): ............................................................. Quận (huyện).......................................

- Tỉnh, thành phố: .......................................................................................................................

- Số điện thoại: ..........................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:

- Lô đất số:.................................................................. Diện tích:....................................... m2

- Tại:............................................................................. Đường .................................................

- Phường (xã)............................................................... Quận (huyện) .....................................

- Tỉnh, thành phố ........................................................................................................................

- Nguồn gốc đất:.........................................................................................................................

3. Nội dung xin phép xây dựng tạm:

- Loại công trình:........................................................ Cấp công trình:...................................

- Diện tích xây dựng tầng 1:................................. m2; tổng diện tích sàn: ........................ m2

- Chiều cao công trình:............................................... m; số tầng............................................

4. Đơn vị hoặc người thiết kế:.....................................................................................................

- Địa chỉ:.....................................................................................................................................

- Điện thoại:................................................................................................................................

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có):......................................................................

- Địa chỉ:...................................................................... Điện thoại:..........................................

- Giấy phép hành nghề (nếu có): ............................... Cấp ngày:..............................................

6. Phương án phá dỡ (nếu có): .....................................................................................................

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ....................tháng.

Tôi xin cam kết làm theo đúng giấy phép được cấp và tự dỡ bỏ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời gian ghi trong giấy phép được cấp. Nếu không thực hiện đúng cam kết tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

........., ngày......... tháng.........năm.........

Người làm đơn

(Ký tên, đóng dấu nếu có)


 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc

 

GIẤY CAM KẾT TỰ PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH

KHI NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG 1

 

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn):....................................

 

- Tôi tên:.............................................................................CMND số: ...........................................

do....................................................... cấp                           Cấp ngày: .............................................

- Địa chỉ thường trú: Số nhà............................................. Đường:.................................................

Phường (xã, thị trấn):......................................................... quận (huyện):.......................................

Xin cam kết tự phá dỡ và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ khi Nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng.

- Lý do xin cam kết: để xin phép xây dựng công trình tạm :5

...........................................................................................................................................................                        

- Tại địa chỉ:2 .................................................................... Đường:.................................................

Phường (xã, thị trấn):......................................................... quận (huyện):.......................................

- Thuộc lô, thửa đất số:3…............................................... tờ bản đồ số:4.......................................

 

                                                       Tp. Hồ Chí Minh, ngày…... tháng….... năm...........

                                                                                                       Người làm đơn

                                                                                                           (Ký tên)

 

 

Xác nhận của UBND phường (xã, thị trấn):6

...........................................................................................................................................................              

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày….... tháng….... năm.........

                                                                 TM. UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN)

                                                                                                   CHỦ TỊCH

                                                                                             (Ký tên – đóng dấu)

 

 

 

 

 


 

1 Mẫu này dùng cho trường hợp nhà, đất không phù hợp quy hoạch xin xây dựng tạm quy định tại khoản 3 Điều 5 của Quy định này.

2, 3, 4 Ghi theo số liệu trong bản đồ địa chính có khu đất tọa lạc.

5 Loại công trình: nhà ở riêng lẻ, nhà xưởng,….

6 Xác nhận về nội dung cam kết và chữ ký của người làm đơn.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  


 

ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG1

 

Kính gởi:2.....................................................................................


Tôi tên 3:...................................................................... CMND số.....................................................

do............................................................................................. cấp ngày ........../…........./…………..

Địa chỉ thường trú:.............................................................................................................................

Số nhà:............................................................. đường........................................................................

Phường (xã, thị trấn)............................................ Thị xã (huyện).....................................................

Số điện thoại:.....................................................................................................................................

Là chủ đầu tư công trình....................................................................................................................

Số nhà:............................................................. đường........................................................................

Phường (xã, thị trấn)................................... Thị xã (huyện)...............................................................

Đã được 2:.................................................................................................... cấp giấy phép xây dựng

số .................................................................. GPXD ngày......... tháng......... năm ...........................

Lý do xin gia hạn:...............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 

Đính kèm:                                                                      ………, ngày …… tháng ….. năm …….…

Giấy phép xây dựng (bản chính)                                                        Người làm đơn

   (Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1- Dùng cho công trình xin gia hạn

2- Cơ quan cấp giấy phép xây dựng

 


 

 

THỦ TỤC HOÀN CÔNG

 

A. Hồ sơ xin xác nhận công trình hoàn công (thủ tục hoàn công):

1.   Giấy báo đề nghị kiểm tra công trình hoàn thành theo mẫu (1 bản chính).

2.   Giấy phép xây dựng nhà ở (1 bản sao y có chứng thực sao y), kèm theo bản vẽ thiết kế xây dựng nhà (1 bản sao không cần chứng thực sao y).

3.   Bản vẽ hiện trạng hoàn công (2 bản chính).

4.   Bản hợp đồng thi công với đơn vị có giấy phép hành nghề (1 bản sao) kèm 1 bản sao giấy phép hành nghề của đơn vị thi công (có thị thực sao y). Hoặc biên lai thu xây dựng.

 

B. Nơi nộp hồ sơ:

-     Tại Sở Xây dựng: đối với những công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp 1, công trình tôn giáo, di tích lịch sử, miếu đình, tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng, công trình trên các tuyến, trục đường chính TP do UBND TP qui định.

-     Tại UBND quận, huyện: nhà ở riêng lẻ của người dân và các công trình xây dựng khác thuộc địa giới hành chính quận, huyện.

-     Ban quản lý đầu tư và xây dựng các khu đô thị mới, khu công nghiệp, chế xuất, khu công nghệ cao: tất cả trường hợp xây dựng mới, công trình xây dựng tạm, sửa chữa cải tạo mà theo qui định phải xin giấy phép xây dựng trên phạm vi ranh giới khu đô thị, chế xuất, công nghiệp đó.

-     UBND xã: nhà ở riêng lẻ ở điểm khu dân cư nông thôn đã có qui hoạch xây dựng thuộc địa giới hành chính xã.

 

C. Quy định thời gian thực hiện:

-         Thực hiện liên tục trong suốt quá trình xây dựng

-         Phải hoàn tất hồ sơ hoàn công từng phần tương ứng với biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng trong vòng 15 ngày lịch kể từ khi các bên thông qua biên bản nghiệm thu tương ứng

-         Hoàn tất hồ sơ hoàn công công trình trong vòng 15 ngày kể từ khi các bên thông qua biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình để đưa vào sử dụng


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc

                                                       

Tp. HCM ngày...... tháng....... năm.........

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG1

(Theo Giấy phép xây dựng số............./GPXD ngày ..........tháng.........năm………

do …………………………………………cấp)

 

I. Công trình:2..............................................................................................................................

            Địa điểm xây dựng:

- Số nhà:3.............Đường:.............................Phường:....................................... Quận: ……………..

- Thuộc lô, thửa đất số:4...............................tờ bản đồ:5......................................... ............................

II. Chủ đầu tư: 6..............................................................................................................................

- Địa chỉ:7..............................................................................................................................................

III. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:…………………….ngày…………….tháng………….năm ........……..

Kết thúc:…………..……….ngày…………….tháng………….năm ........……...

IV. Thành phần nghiệm thu : (Ghi rõ họ tên, chức vụ, cơ quan của từng người tham gia)

* Chủ đầu tư:8

            ...................................................................................................................................

* Đại diện nhà thầu xây dựng:9

            .............................................................................................................................................

            ............................................................................................................................................ .

V. Nội dung nghiệm thu:

Sau khi kiểm tra, đối chiếu biên bản nghiệm thu từng phần, các tài liệu liên quan và thực tế công trình xây dựng, tất cả các thành viên thống nhất:

1. Kiến trúc:

            Tổng diện tích sàn xây dựng thực tế: (Các tầng, bao lớn,...)10

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Công trình:

      - Đúng theo GPXD

      - Không đúng GPXD

Phần kiến trúc và diện tích sàn xây dựng ngoài nội dung GPXD:11

      - Vi phạm các quy định về xây dựng gồm:

+ Lộ giới:............................................................................................................................

+ Chỉ giới xây dựng:...........................................................................................................

+Quy chuẩn xây dựng:........................................................................................................

 

 

 

Ngoài ranh chủ quyền sử dụng:

+ Không vi phạm quy định về xây dựng:...........................................................................

.............................................................................................................................................

+ Có vi phạm quy định về xây dựng:.................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Chất lượng công trình xây dựng:

-  Đạt yêu cầu để đưa vào sử dụng

-  Không đạt yêu cầu để đưa vào sử dụng                           

+ Biện pháp khắc phục

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

3. Thống nhất nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành với các điều kiện sau:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

              Đại diện nhà thầu xây dựng                                                      Chủ đầu tư

                    (Ký tên -  đóng dấu)                                                                 (Ký tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1 Biên bản này dùng cho tất cả công trình  xây dựng lập trước khi  khai thác  sử dụng và  đăng ký quyền sở hữu công trình.

2 Tên công trình ghi tại giấy phép xây dựng.

3,4,5 Số liệu ghi tại giấy phép xây dựng.

6 Tên chủ đầu tư ghi tại giấy phép xây dựng.

7 Địa chỉ thường trú của chủ đầu tư, nếu là doanh nghiệp là địa chỉ doanh nghiệp.

8 Họ và tên đại diện chủ đầu tư tham gia nghiệm thu.

9 Họ và tên người đại diện nhà thầu và tên nhà thầu xây dựng

10 Bao gồm diện tích xây dựng các tầng (có tính bao lơn và mái che thang).

11 Diện tích xây dựng ngoài nội dung đã cấp trong  giấy phép xây dựng kể cả các kiến trúc không có tính diện tích xây dựng như bồn bông, mái đón, sân thượng, ô văng, cửa sổ, v.v…. có vi phạm.

 


Tìm kiếm

Tên:

Mật khẩu: 

 


                              

Số lượt truy cập: 480998


 
 

Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BÁCH NGUYÊN

Số 005 Hồng Lạc, P. 10, Q. Tân Bình, TP. HCM

ĐT: (08) 6270 8660 - Fax: (08) 3860 2432